SIGNAL Sp. z o.o.

ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa


tel./fax +48 22 5389105

biuro@signal.com.pl

00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 8,
Rejestr Przedsiębiorców prow. przez Sąd Rejonowy dla m-st. Warszawy
Sąd Gospodarczy, XIX WYDZ. GOSP. KRS 0000185874, KZ 50000PLN
NIP: 526-03-02-700,

REGON: 47-06-161-97

KONTAKT

© Signal Sp. z o.o. 2013